Tallers i extraescolars tecnològiques

Extraescolares-Tallers i extraescolars tecnològiques

Extraescolars i tallers de robòtica educativa, electrònica creativa i programació. >> ELECTRÒNICA CREATIVA A través de les nostres activitats d'electrònica creativa, robòtica educativa i ...

Precio:
DESDE 20 €
CICLO:
PRIMARIA

Descripción Tallers i extraescolars tecnològiques

Extraescolars i tallers de robòtica educativa, electrònica creativa i programació.

>> ELECTRÒNICA CREATIVA
A través de les nostres activitats d'electrònica creativa, robòtica educativa i programació potenciem la intel·ligència, imaginació i creativitat en els nens.

Oferim una alfabetització tecnològica, que seguint els passos de la filosofia DIY, converteix els nens en creadors en llocs d'usuaris o consumidors passius de tecnologia.

>> Els nous 'maker kids'
Els nens aprenen a descobrir com funciona la tecnologia i, a través d'ella, dissenyen i creen obres artístiques, construeixen i programen robots o creen objectes i entorns interactius.

Els nostres tallers són el punt de partida que permet que nens i joves s'apropiïn de la tecnologia "open source" i continuïn creant amb ella. No es tracta que tots siguin enginyers, sinó que tots, en qualsevol camp de treball o a vida, siguin capaços d'integrar i entendre elements tecnològics de programació o d'electrònica.
>> ROBÒTICA EDUCATIVA
La robòtica educativa permet fomentar el nivell investigador i el desenvolupament de la creativitat, la capacitat d'abstracció, el desenvolupament d'un pensament estructurat, lògic i formal, les relacions interpersonals o l'hàbit del treball en equip.

Tot això permet al facilitador realitzar accions que desenvolupen la motivació, la memòria, el llenguatge, el pensament lògic matemàtic, el mètode científic, així com el desenvolupament de la ciència i tecnologia, integrant simultàniament coneixements, capacitats i actituds.

>> Coneixement
En projectar i construir un robot, l'alumne ha de treballar àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) a través de conceptes físics com l'energia o la velocitat, conceptes matemàtics com la geometria o la trigonometria i conceptes tecnològics com la construcció pròpia del robot, el funcionament dels sensors, servomotors, etc.

>> Capacitats i actituds
La formació d'equips on cada nen té un paper important, juntament amb el disseny de l'aprenentatge orientat a fomentar capacitats i actituds permet al facilitador treballar la creativitat, el lideratge, el treball en equip, la tolerància a la frustració, etc. Totes elles capacitats fonamentals en el segle XXI.

>> Mètode científic
Sempre desterrant l'aprenentatge basat en la memorització i la repetició, promovent el raonament i l'experimentació. S'aprèn més quan es marquen metes que amb notes o qualificacions.

No es tracta, doncs, d'ensenyar robòtica als nens sinó d'utilitzar-la com a eina per un aprenentatge multidisciplinari i transversal, amb el propòsit de promoure una educació on l'alumne observa, explora, investiga i soluciona problemes, construint així el seu propi coneixement i desenvolupant , paral·lelament, diferents capacitats i actituds.

I, molt important, tot això jugant i d'una manera divertida i creativa.

Compartir esta actividad